USZKODZONY SPRZĘT?
W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej proszę użyć strony:

https://reklamacje.kgktrade.pl/

SIEDZIBA NASZEGO SERWISU

 Os. Centrum A 2, 31-923 Kraków
31-953 Kraków